Zimbardo, Johnson, McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 1, Podstawy psychologii

Nowoczesny przewodnik, który pozwala wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem ludzkiej psychiki, zorientować się w głównych teoriach, pojęciach oraz metodach stosowanych w różnych gałęziach psychologii.

Książka otwiera 5-tomową serię. Autorzy, pod wodzą słynnego Philipa Zimbardo, w kolejnych, bogato ilustrowanych tomach, wyjaśniają zagadnienia psychologiczne przystępnym językiem i swobodnym, przyjaznym stylem. Opisują eksperymenty, odwołują się do przykładów, prowadzą z czytelnikiem prawdziwy dialog, a nawet rodzaj zabawy, odnosząc się do jego bezpośredniego doświadczenia.

  
Więcej opcji kupna książki: Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 1


Fragmenty:

 

Termin psychologia pochodzi od psyche, słowa ze starożytnej greki oznaczającego „umysł”; przyrostek –logia oznacza „dziedzinę nauki”. Dosłownie „psychologia” oznacza zatem „naukę o umyśle”. Większość psychologów posługuje się jednak szerszą definicją, przedstawioną w naszej MYŚLI PRZEWODNIEJ dla tej części rozdziału.

MYŚL PRZEWODNIA: Psychologia jest szeroką dziedziną o wielu specjalnościach, ale zasadniczo to nauka o zachowaniu i procesach psychicznych (s. 24).

 

 
Ten podręcznik kładzie nacisk na sześć najważniejszych umiejętności myślenia krytycznego, opartych na następujących pytaniach: Jakie jest źródło informacji? Czy twierdzenie ma charakter umiarkowany, czy kategoryczny? Jakie są dowody? Czy wnioski mogą być zniekształcone przez tendencyjność w myśleniu? Czy rozumowanie jest wolne od typowych błędów logicznych? Czy zagadnienie wymaga ujęcia z wielu perspektyw jednocześnie? (s. 30)

 

 Szczególnie częstym przejawem tendencyjności w myśleniu jest efekt potwierdzania, właściwa wszystkim ludziom skłonność do zapamiętywania zdarzeń, które potwierdzają nasze przekonania i ignorowania dowodów zaprzeczającym im. Efekt potwierdzania wyjaśnia dlaczego zwolennicy astrologii zapamiętują te przepowiednie, które wydają się trafne, zapominają zaś o tych błędnych. Efekt potwierdzania wyjaśnia także, dlaczego hazardziści lepiej zapamiętują swoje wygrane niż przegrane. Przedstawione badanie dostarcza silnych dowodów świadczących o tym, że mózg może fizycznie przełączyć nas na „tryb efektu potwierdzania”, kiedy konfrontuje się z dowodami sprzecznymi z własnymi przekonaniami (s. 31)
 

 
I tu powinniśmy podkreślić, że odkrycia naukowe są zawsze doraźne. W tych krótkich momentach, w których uznajemy je za prawdziwe, stoją w obliczu ataku ze strony nowych badań wymagających nowych interpretacji, lub wprost odsyłających wcześniejsze prace do śmietnika. Metoda naukowa nie jest zatem systemem doskonałym, ale jest najlepszą z metod rozwiniętych w celu testowania wiedzy na temat świata naturalnego. Jako taka, reprezentuje jedno z najwyższych osiągnięć ludzkiego intelektu (s. 43).

 

google.com, pub-3184547611741645, DIRECT, f08c47fec0942fa0